הארות קטנות וגדולות, ילדים

colors of happiness

.colors of happiness

.hapiness of summer

,laying on the grass

…licking whipped cream

.made me smile too