תגית: שירה

crisp

8e0e0042dee1eb3865c7f12c639cea51

photo by susannah van der zaag

monday feeling

the after the rain freshness

.feeling alive

crisp

clear

.a sense of new

לוגו

מודעות פרסומת

השארת תגובה

מתויק תחת הארות קטנות וגדולות

A LITTLE SONG OF LIFE

grass

painted by sarah jane studios

A Little Song Of Life

;Glad that I live am I

;That the sky is blue

,Glad for the country lanes

.And the fall of dew

;After the sun the rain

;After the rain the sun

,This is the way of life

.Till the work be done

,All that we need to do

,Be we low or high

Is to see that we grow

.Nearer the sky

Lizette Woodworth Reese

happy birthday me

{smile}

blog icon

2 תגובות

מתויק תחת art, הארות קטנות וגדולות