הארות קטנות וגדולות, ילדים

friday bliss

green and pink horse, shachar's work

pink tissue flowers, by me

שחר חזר מהגן

עם יצירה- סוס בירוק וורוד…

וכל העננה שרבצה עלי הבוקר

נעלמה ואיננה עוד.

happy friday 2u